Men is altijd geneigd geweest te geloven dat de boemerang een jachtwapen was. De ontdekking van Australië door de Britten in 1788 en de totale onbekendheid met deze beschaving heeft de legenden en mythen over dit object eeuwenlang in stand gehouden. In feite was het slechts een afleidingsmanoeuvre om de zwermen vogels af te schrikken die dan naar de netten zouden zwermen die de Aboriginals op hun weg zouden uitzetten.Zijn voorouder, de doodsstok (zeer zwaar, zonder aërodynamisch profiel en zonder terugkeer, zelfs indien hij zijn doel mist), werd horizontaal geworpen en slaagde erin een dier dat zich op korte afstand bevond te verdoven. In tegenstelling tot de doodsteek was de boemerang lichter en ontworpen als een vliegtuigvleugel, keerde min of meer precies terug naar de werper, en werd reeds in vele oude beschavingen gebruikt als behendigheidsspel.De twee voorwerpen worden vaak verward en afgezien van hun Australische, Europese of Egyptische oorsprong (zoals blijkt uit de verzameling boemerangs die in het graf van Toetanchamon zijn gevonden) hebben zij niets met elkaar gemeen.
Twee websites om de sport en de boemerangwedstrijden in Frankrijk en in de wereld te ontdekken en een video over de evenementen.

Gallische werpstok (Normandië, Frankrijk)

Aboriginal stam (Australië)

Aborigènes Australiens et bâtons de jet

Toetanchamon werpstok (Egypte)

Werpstok ( Verenigde Staten)